FAQ

Bạn vui lòng liên hệ Telegram để được xử lý

B1: Truy cập link m.facebook.com để đăng nhập vào tài khoản.
B2: Đăng nhập bằng m.facebook.com thành công. Xoá chữ m ở link trở thành facebook.com và sử dụng.

Quý khách vui lòng Đọc kỹ các Thông tin từng Loại via, Tránh không để ý mua Nhầm không được Bảo hành!

+ Link đổi Pass Facebook không Checkpoint:  https://www.facebook.com/privacy/review/?review_id=573933453011661&source=unknown

+ Đổi mật khẩu Email : https://youtu.be/gGNjYDeAkq4

- Không Kiểm tra và Đổi Mật khẩu nếu bị Hack hệ thống không chịu Trách nhiệm!
Đăng ký kênh Telegram để nhận Ưu đãi mới nhất!