Điều khoản sử dụng

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CHUNG

Trong vòng 3h kể từ khi tài khoản facebook được mua trên hệ thống, khách hàng được hưởng chế độ bảo hành trong các trường hợp sau:

 • Không hoàn lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào
 • Đăng nhập lần đầu không thành công (Sai UID, sai mật khẩu, sai mã 2FA)
 • Tài khoản có quảng cáo bị hạn chế trước (Không thể tạo Trại, Thêm BM)
 • Tài khoản đã bị vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo cá nhân trước đây
 • Chức năng [Quên mật khẩu] không được phép - Chúng tôi có quyền hủy bảo hành nếu bạn sử dụng chức năng này!
 • Sau 3 giờ kể từ thời điểm mua, mọi bảo hành dành cho Tài khoản Facebook sẽ bị hủy bỏ. Vui lòng kiểm tra kỹ sản phẩm trong 3h đầu và cân nhắc trước khi mua.

 

Tài khoản đã xác minh - Bảo hành 1 đổi 1

 • Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm mua hàng. Bảo hành 1 đổi 1 nếu tài khoản không có dấu check xanh 2 dòng hoặc 3 dòng.
 • Có thể quét Facebook để tick xanh biến mất bất cứ lúc nào, nếu sau 24h kể từ lúc mua mà tick xanh biến mất (tài khoản lại bị limit) sẽ không được bảo hành.
 • Chúng tôi có quyền từ chối bảo hành nếu bạn đã sử dụng Tài khoản cho bất kỳ mục đích nào
     
   

 

Quản lý kinh doanh (Bm) - Bảo hành 1 đổi 1

 • Không truy cập được Link mời nhận BM (Link lỗi, Link hết hạn)
 • BM bị hạn chế quảng cáo (BM chết - Không thể tạo tài khoản quảng cáo)
 • BM đã vô hiệu tài khoản quảng cáo (BM live - Die ad account)
 • Đối với BM xác minh doanh nghiệp: Bảo hành 1 đổi 1 nếu thiếu màu xanh trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua BM trên hệ thống
 • Chúng tôi có quyền từ chối bảo hành nếu bạn đã sử dụng BM cho bất kỳ mục đích nào

 

Đối với những sản phẩm đặc biệt như nolimit, 1500$, 250$... Chính sách bảo hành riêng được ghi trực tiếp trên nhãn sản phẩm.

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM - TÀI KHOẢN FACEBOOK
 

Khách hàng không được bảo hành tài khoản facebook trong các trường hợp sau:

 • Tài khoản của bạn được checkpoint bằng cách tạo Chiến dịch, Thêm thẻ, Thêm BM, Thêm tài khoản facebook cá nhân, đăng ký BM...
 • Tài khoản của bạn bị hạn chế quảng cáo bằng cách tạo Trại, Thêm thẻ, Thêm BM, Thêm tài khoản facebook cá nhân, đăng ký BM...
 • Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa bởi bạn đối với tài khoản quảng cáo cá nhân bằng cách tạo Thẻ cắm trại, Thêm thẻ
 • Tài khoản bị kiểm tra sau khi đăng nhập hoặc thay đổi thông tin tài khoản
 • Ngưỡng tài khoản bị giảm sau khi thêm thẻ hoặc thay đổi múi giờ, đơn vị tiền tệ

 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH - GIÁM ĐỐC KINH DOANH

 • BM mà bạn đã tạo Trại (Bao gồm bản nháp)
 • BM đã được bạn thêm thông tin thanh toán (Thêm thẻ)
 • BM đã được bạn tạo một tài khoản quảng cáo
 • BM đã được bạn tạo Pixel hoặc nhận Pixel từ BM khác
 • BM được xác minh bằng dịch vụ thư tạm thời (Mail10m,...)
 • Ngưỡng của BM giảm xuống
 • Thay đổi đơn vị tiền tệ của tài khoản quảng cáo bằng BM

(*) Trong vòng 24 giờ kể từ khi ngâm BM: Nếu BM bị hạn chế quảng cáo hoặc Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa, tuyệt đối không tự gửi khiếu nại đến BM (Tài khoản quảng cáo). Nếu bạn đã nộp đơn khiếu nại với BM, thì BM đó sẽ không được bảo hành.